SECTIUNEA A


AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT

SECTIUNEA B


INDUSTRIA EXTRACTIVA

SECTIUNEA C


INDUSTRIA PRELUCRATOARE

SECTIUNEA D


PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT


SECTIUNEA E


DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

SECTIUNEA F


CONSTRUCTII

SECTIUNEA G


COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

SECTIUNEA H


TRANSPORT SI DEPOZITARE


SECTIUNEA I


HOTELURI SI RESTAURANTE

SECTIUNEA J


INFORMATII SI COMUNICATII

SECTIUNEA K


INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

SECTIUNEA L


TRANZACTII IMOBILIARE


SECTIUNEA M


ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

SECTIUNEA N


ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

SECTIUNEA O


ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

SECTIUNEA P


ÎNVATAMÂNT


SECTIUNEA Q


SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

SECTIUNEA R


ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

SECTIUNEA S


ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

SECTIUNEA T


ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU


SECTIUNEA U


ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE