82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor


   
Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
821 Activitati de secretariat si servicii suport
8211 Activitati combinate de secretariat 7485* 8211
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat 7485*
6411*
8219
822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 7486 8220
823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 7487* 8230
829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 7487* 8291
8292 Activitati de ambalare 7482 8292
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 7485*
7487*
7513*
8299