98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4
981 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 9600 9810
982 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 9700 9820

94 Activitati asociative diverse

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
941 Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale
9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale 9111 9411
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale 9112 9412
942 Activitati ale sindicatelor salariatilor
9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor 9120 9420
949 Alte activitati asociative
9491 Activitati ale organizatiilor religioase 9131 9491
9492 Activitati ale organizatiilor politice 9132 9492
9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a. 0150*
9133
9499

95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
951 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 7250* 9511
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 3220*
5274*
9512
952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272* 9521
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina 2932*
5272*
9522
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 5271
5274*
9523
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 3611*
3612*
3614*
9524
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 5273 9529*
9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. 1740*
3630*
3640*
5274*
9529*

96 Alte activitati de servicii

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
960 Alte activitati de servicii
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 9301 9601
9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare 9302 9602
9603 Activitati de pompe funebre si similare 9303 9603
9604 Activitati de intretinere corporala 9304* 9609*
9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 5274*
9305*
9609*

90 Activitati de creatie si interpretare artistica

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
900 Activitati de creatie si interpretare artistica
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 9231*
9234*
9000*
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole) 9231*
9232*
9234*
9000*
9003 Activitati de creatie artistica 9231*
9240*
9000*
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole 9232* 9000*

86 Activitati referitoare la sanatatea umana

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
861 Activitati de asistenta spitaliceasca
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 8511* 8610
862 Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica
8621 Activitati de asistenta medicala generala 8512* 8620*
8622 Activitati de asistenta medicala specializata 8512* 8620*
8623 Activitati de asistenta stomatologica 8513 8620*
869 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 8514* 8690

85 Invatamant

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
851 Invatamant prescolar
8510 Invatamant prescolar 8010* 8510*
852 Invatamant primar
8520 Invatamant primar 8010* 8510*
853 Invatamant secundar
8531 Invatamant secundar general 8021 8521
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 8022
8042*
6323*
6322*
8522
854 Invatamant superior
8541 Invatamant superior non-universitar 8030* 8530*
8542 Invatamant superior universitar 8030* 8530*
855 Alte forme de invatamant
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational 8042*
9262*
9305*
8541
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii) 8042*
9234*
8542
8553 Scoli de conducere (pilotaj) 8041 8549*
8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 8042* 8549*
856 Activitati de servicii suport pentru invatamant
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant 7414* 8550

84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
841 Administratie publica generala, economica si sociala
8411 Servicii de administratie publica generala 7511
7514*
8411
8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala 7512 8412
8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice 7513* 8413
842 Activitati de servicii pentru societate
8421 Activitati de afaceri externe 7521* 8421
8422 Activitati de aparare nationala 7522 8422
8423 Activitati de justitie 7523 8423*
8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila 7524 8423*
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora 7525 8423*
843 Activitati de protectie sociala obligatorie
8430 Activitati de protectie sociala obligatorie 7530 8430

91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
910 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 9251
7514*
9101
9102 Activitati ale muzeelor 9252* 9102*
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic 9252* 9102*
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 9253 9103

87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
871 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 8514* 8710
872 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 8531*
8511*
8514*
8720
873 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure 8531*
8514*
8730
879 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. 8531* 8790

93 Activitati spotive, recreative si distractive

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
931 Activitati sportive
9311 Activitati ale bazelor sportive 9261 9311*
9312 Activitati ale cluburilor sportive 9262* 9312
9313 Activitati ale centrelor de fitness 9304* 9311*
9319 Alte activitati sportive 9262* 9319
932 Alte activitati recreative si distractive
9321 Balciuri si parcuri de distractii 9233 9321
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 9234*
9272*
9262*
9329

88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
881 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure 8532* 8810
889 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare
8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii 8532* 8890*
8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. 8532*
7521*
8890*

77 Activitati de inchiriere si leasing

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 7110 7710*
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 7121* 7710*
772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv 7140* 7721
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) 7140* 7722
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 7140* 7729
773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole 7131 7730*
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 7132* 7730*
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7133 7730*
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa 7122 7730*
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian 7123
7140*
7730*
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 7121*
7132*
7134
7730*
774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7487* 7740

78 Activitati de servicii privind forta de munca

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 7450*
9272*
7810
782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului 7450* 7820
783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 7450* 7830

79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor
7911 Activitati ale agentiilor turistice 6330* 7911
7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330* 7912
799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 6330*
9232*
9234*
9262*
9272*
7920

70 Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
701 Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate 7415* 7010
702 Activitati de consultanta in management
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 7414* 7020*
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7414*
0501*
7020*

80 Activitati de investigatii si protectie

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
801 Activitati de protectie si garda
8010 Activitati de protectie si garda 7460* 8010
802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 4531*
7460*
8020
803 Activitati de investigatii
8030 Activitati de investigatii 7460* 8030

68 Tranzactii imobiliare

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 7012 6810*
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 7020 6810*
683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
6831 Agentii imobiliare 7031 6820*
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 7032* 6820*

71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7111 Activitati de arhitectura 7420* 7110*
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7420* 7110*
712 Activitati de testari si analize tehnice
7120 Activitati de testari si analize tehnice 7430 7120

72 Cercetare-dezvoltare

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
721 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 7310* 7210*
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7310* 7210*
722 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 7320
7310*
7220

64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii

Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN
Rev. 1
ISIC
Rev. 4
641 Intermediere monetara
6411 Activitati ale bancii centrale (nationale) 6511 6411
6419 Alte activitati de intermedieri monetare 6512 6419
642 Activitati ale holdingurilor
6420 Activitati ale holdingurilor 7415*
6523*
6420
643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare 6523* 6430
649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6491 Leasing financiar 6521 6491
6492 Alte activitati de creditare 6522* 6492
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6523*
6522*
6499